Vackra toner med fiol!

Suzukimetoden för barn med förälder i Borås och Ulricehamn

BYGGSTENAR I SUZUKIMETODEN

FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidig start
Då människan förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i
3 - 5 års åldern.

Lyssnande
Noter används ej de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.

Alla kan
På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.

Välkommen med anmälan >>


För mer info ring suzukiläraren
Lars Magnusson 0705-15 84 33
lars.em.magnusson@tele2.se